Συστηματα Λιπανσης

Τα συστήματα λίπανσης που χρησιμοποιούμε τοποθετούνται σε όλους τους τύπους κινητήρων με υγραέριο. Εξασφαλίζουν μόνιμα υψηλή απόδοση του κινητήρα ακόμη και σε υψηλό φορτίο. Συνεπώς, έχετε καλύτερη καύση, μέγιστη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Κύριο πλεονέκτημά τους είναι ότι προστατεύουν, έναντι υπερβολικής φθοράς τις βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής και καθαρίζουν τα μπεκ ψεκασμού και τα συστήματα καυσίμων.

jlmtunapflash-lune